Сдружение Европейска Асоциация за Екологично развитие е създадена през април 2009 г. в град София, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и е регистрирана с Решение №1 на СГС по ф.д. №146/ 02.04.2009 г.

 

Сдружение Европейска Асоциация за Екологично развитие е независима, неправителствена организация, която не разпределя печалба между своите членове.

 

Асоциацията обединява специалисти и юридически лица със стопанска и нестопанска цел, работили дълги години в областта на създаването на екологични технологии. Тя има за цел да създаде свои структури в Европа и страната за популяризиране на идеята, чрез ефективни технологии към по-чиста природа.

 

Асоциацията си поставя за цел да осъществява обмен на технологии между различни партньори за създаване на една по – чиста Европа. Всички членове на асоциацията посредством своя професионализъм и опит ще съдействат на държавните и местни органи и неправителствени организации за подобряване енергийната ефективност в страната и Европа.

Удостоверение за регистрация

Удостоверение за регистрация